Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Wydział Kryminalny

2009-03-09, Skarżysko-Kamienna

Naczelnik asp. sztab. Andrzej Zaręba tel. 41 39-51-250
Z-ca Naczelnika asp.  Andrzej Jasiński tel. 4139-51-215
Z-ca Naczelnika kom. Krzysztof Górlicki tel. 41 39-51-212
fax 41 39-51-249
e-mail kr.skarzysko@swietokrzyska.policja.gov.pl

2014-05-05 13:03

Struktura organizacyjna Wydziału Kryminalnego

2009-03-11, Skarżysko-Kamienna
  1. Naczelnik
  2. Z-ca Naczelnika
  3. Z-ca Naczelnika
  4. Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
  5. Zespół Do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Przeciwko Mieniu
  6. Zespół Do Spraw Przestępczości Nieletnich
  7. Zespół Do Walki z Przestępczością Narkotykową
  8. Zespół Dochodzeniowo-Śledczy
  9. Zespół Techniki Kryminalistycznej.
2011-03-18 10:30

Zakres zadań wydziału kryminalnego

2009-03-10, Skarżysko-Kamienna
X